Fotokonst av Marzena Kramek

Lördag 26/10- lördag 30/11 Söndrums bibliotek
En fotoutställning med fotografier tagna av Marzena Kramek. Vernissage lördag 26/10 11.00 -13.00

#ingenlitenlort – mini: Mini-utställning om opinionsbildaren Astrid Lindgren

Fredag 8/11 .- söndag 24/11 Stadsbiblioteket, Övre plan
”Det är de enskilda människorna som avgör världens öden” – Astrid Lindgren, ur talet ”Aldrig våld!”
Genom hela sitt liv var Astrid Lindgren engagerad i frågor som barns rättigheter, fred, miljö, djur och natur. Hennes röst var stark och hon räknas som en av det svenska 1900-talets viktigaste opinionsbildare. #ingenlitenlort är en nyproducerad utställning som tecknar bilden av Astrid Lindgrens engagemang och de avtryck hon gjorde i politiken, utställningen visas under hösten på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Samtidigt turnerar en mini-version av utställningen, #ingenlitenlort – mini, runt på bibliotek, skolor, kulturhus och andra mötesplatser i Sverige.

#ingenlitenlort är producerad av Astrid Lindgrens Näs på uppdrag av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Utställningen sker i samarbete med UNICEF Sverige och med stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Producent är Annmari Kastrup, Actit Kommunikation.

Minnen i prickar

Lördag 23/11 - lördag 21/12 Vallås bibliotek
Kawther Elmadani ställer ut konst i stippling-teknik. Kyrkor, katedraler och porträtt.

Om att ställa ut på biblioteken

På flera av biblioteken finns ytor att använda för utställningar med konstnärlig- eller faktainriktning.

Stadsbiblioteket tar bara emot utställningar med faktainriktning men på Söndrums och Vallås bibliotek finns möjligheter för konstutställningar.

Du kan inte ställa ut på flera av biblioteken i kommunen vid olika tillfällen, utan måste välja ett bibliotek. Med två års mellanrum kan du lämna in en intresseanmälan för utställning. Detta gäller även om det är en ny utställning du vill visa.

Språk