Utställningar

Aktuella utställningar

Hallands starka kvinnor  När kvinnorna tog plats i politiken

Tisdag 21/9 - söndag 10/10 Stadsbiblioteket, övre plan

En utställning om rösträtt, kvinnor och demokrati producerad av Halländska hembygdsrörelsen/Hallands bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur. Utställningen invigs onsdag 22 september. Utställningen finns även i digital form på www.hbf.se

Gatukonst med mera

Måndag 4/10 - lördag 23/10 Vallås bibliotek

Fotoutställning av Stefan Björnberg.

Om att ställa ut på biblioteken

På flera av biblioteken finns ytor att använda för utställningar med konstnärlig- eller faktainriktning.

Stadsbiblioteket tar bara emot utställningar med faktainriktning men på Söndrums och Vallås bibliotek finns möjligheter för konstutställningar.

Du kan inte ställa ut på flera av biblioteken i kommunen vid olika tillfällen, utan måste välja ett bibliotek. Med två års mellanrum kan du lämna in en intresseanmälan för utställning. Detta gäller även om det är en ny utställning du vill visa.

Translate