Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen

Vissa problem med meröppet på Harplinge, Oskarströms och Söndrums bibliotek. Ibland kan inloggning ta upp till en halv minut, ibland går det inte alls. Felsökning pågår.

Halmstads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur bibliotek.halmstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från bibliotek.halmstad.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela biblioteken. Vi svarar inom 3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela biblioteken så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 mars 2021 om inget annat angetts.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotek.halmstad.se

Senaste bedömningen gjordes i september 2020.

Granskning har skett manuellt samt med verktygen Siteimprove Accessibility Checker, Tota11y, WAVE och Funkify – Disability Simulator, Chrome Plugin: Luminosity contrast och Zoom Text Only, samt Bookmarklet: Text Spacing.

Webbplatsen publicerades första gången den 3 december 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Translate