Riktlinjer på biblioteken

Biblioteken i Halmstad vill ha en inspirerande miljö som känns trygg för alla medborgare att vistas i. Visa därför hänsyn mot användare och personal.

Personalen kan be användare som inte följer riktlinjerna att lämna biblioteket.

Det är bibliotekets personal som tolkar ordningsreglerna och ser till att de efterföljs. Användare som inte följer regler eller instruktioner kan bli avstängda från biblioteket för en viss tid.

Riktlinjer

  • Alkohol och droger är inte tillåtna i bibliotekets lokaler.
  • Högljutt och våldsamt beteende är inte tillåtet.
  • Rökning är inte tillåten inomhus eller i närheten av entrén.
  • För användning av våra datorer gäller särskilda riktlinjer.
  • Kom ihåg att städa upp efter dig.
  • Sparkcyklar lämnas utanför biblioteket.
  • Sällskapsdjur är inte tillåtna. Undantag görs för servicehund.

Translate