Minoritetsspråkshyllan

Månadens budget för e-böcker och e-ljudböcker är slut. Potten fylls på söndag 1 november.

Hyllan som innehåller medier för barn, unga och vuxna på Stadsbiblioteket är till för att främja och synliggöra Sveriges fem minoritetsspråk:

Du hittar minoritetsspråkshyllan på skönlitteraturavdelningen (entréplanet) till vänster om filmerna. Där finns även informationsmaterial om nationella minoriteter.

All media på minoritetsspråken (undantaget finska) för barn, unga och vuxna finns att hitta på minoritetsspråkshyllan och är märkt med en kvadrat uppdelad i blått, gult, grönt och rött. Barn- och vuxenböcker på finska finns på barnavdelningen respektive skönlitteraturavdelningen.

En kvadrat uppdelad i fyra färger: blått, gult, grönt och rött.
Symbol för minoritetsspråkshyllan

 

Varför minoritetsspråkshylla?

Minoritetsspråkshyllan finns till för att informera, öka kunskap, bevara språk och kultur och skapa förståelse för de nationella minoriteterna, samt motverka diskriminering.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller kriterierna satta av Sveriges Riksdag för att räknas som minoritetsgrupp. Varje grupp har aktivt värnat sin kultur och sitt språk så att de utgör en levande del av det svenska samhället och kulturarvet. Alla fem grupper har funnits i Sverige under mycket lång tid. Samerna är även Sveriges urfolk.

Det är individens självidentifikation som avgör om hen vill tillhöra en eller flera av de nationella minoriteterna.

Vad styr rätten till minoritetsspråk?

De nationella minoriteterna har särskilda rättigheter för språk, kultur och inflytande. I Sverige regleras de nationella minoriteternas rättigheter bland annat av:

Tips och länkar

Minoriteter i Sverige

Föreningar/församlingar

Språk