Låneregler

Här kan du läsa vad som gäller för att använda bibliotekens tjänster.

Låneregler för elever och pedagoger

For borrowing regulations in other languages, you can use your web browser's translation tool or extension. Biblioteken i Halmstad cannot take responsibility for the accuracy of the translation when you use built-in support.

Avtal för tillgång till bibliotekens tjänster

Välkommen till biblioteken i Halmstad

Med bibliotekskort på biblioteken i Halmstad kan du låna, hyra, streama, ladda ner och reservera media. Du kan boka datorer, använda trådlöst nätverk och söka i våra databaser både hemifrån och i biblioteket.

Att använda bibliotekets tjänster

Du är välkommen att använda bibliotekens alla tjänster. Nedan följer det regelverk kring tjänsterna som du i och med undertecknandet av avtalet för bibliotekskortet godkänt att följa. Biblioteksreglerna kan komma att ändras under kortets giltighetstid.

Biblioteksregler

 • Bibliotekskortet är en personlig värdehandling som du får mot uppvisande av godkänd fotolegitimation.
 • Förlorat kort ska spärras omgående.
 • Du är skyldig att informera dig om aktuella biblioteksregler och avgifter. Avgifter tas ut enligt kulturnämndens beslut, se Avgifter och priser 2021.
 • Du ansvarar själv för att uppdatera dina kontaktuppgifter om de ändras.
 • Du är ansvarig för alla lån och tjänster ditt kort används till.
 • Det är din skyldighet att informera dig om återlämningsdatum.
 • Du ansvarar själv för att dina lån registreras och avregistreras.
 • Du får inte skada bibliotekens medier, e-tjänster eller utbud i övrigt.
 • Du är skyldig att ersätta det som inte återlämnas eller det som blir skadat.
 • Du får inte missbruka bibliotekens tjänster så att det strider mot gällande lagstiftning. Bibliotekslagen och tryckfrihetsförordningen med flera är tillämpliga i kommunal verksamhet.
 • När du använder bibliotekens datorer och Halmstad kommuns nätverk gäller särskilda regler som du godkänner vid varje användande.
 • Bibliotekens digitala utbud är för personligt och icke-kommersiellt bruk.
 • Genom att ansöka om bibliotekskort lämnar du medgivande för Halmstads kommun att behandla dina uppgifter i dess biblioteksverksamhet. Se även Behandling av personuppgifter och sekretess och Cookies.

För barn under 18 år gäller även:

 • Vårdnadshavaren undertecknar avtalet.
 • Vårdnadshavaren är ansvarig för alla lån och tjänster som barnets kort används till fram till att barnet fyllt 18 år.

Ansök om bibliotekskort

Har du frågor om reglerna och hur det fungerar? Läs gärna Vanliga frågor om lån. Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Translate