Ord- och bildverkstaden är obemannad onsdag 22 maj på grund av utbildning.

Här kan du läsa vad som gäller för att använda bibliotekens tjänster.

Låneregler för elever och pedagoger

For borrowing regulations in other languages, please use "Språk" on the top of the web page.

Avtal för tillgång till bibliotekens tjänster

Välkommen till biblioteken i Halmstad

Med bibliotekskort på biblioteken i Halmstad kan du låna, hyra, streama, ladda ner och reservera media. Du kan boka datorer, använda trådlöst nätverk och söka i våra databaser både hemifrån och i biblioteket.

Att använda bibliotekets tjänster

Du är välkommen att använda bibliotekens alla tjänster. Nedan följer det regelverk kring tjänsterna som du i och med undertecknandet av avtalet för bibliotekskortet godkänt att följa. Biblioteksreglerna kan komma att ändras under kortets giltighetstid.

Det här behöver du känna till:

 • Du är skyldig att informera dig om aktuella biblioteksregler och avgifter.
 • Bibliotekskortet är en personlig värdehandling som du får mot uppvisande av godkänd fotolegitimation.
 • Förlorat kort ska spärras omgående.
 • Du är ansvarig för alla lån och tjänster ditt kort används till.
 • För barn under 18 år ska vårdnadshavare underteckna biblioteksreglerna.
 • Bibliotekskort för barn gäller till dess barnet fyllt 18 år.
 • Vårdnadshavare är ansvarig för alla lån och tjänster som barnets kort används till.
 • Du ansvarar själv för att dina lån registreras och avregistreras.
 • Det är din skyldighet att informera dig om återlämningsdatum.
 • Biblioteket tar ut avgifter enligt kulturnämndens beslut.
 • Det som inte återlämnas och det som blir skadat är du skyldig att ersätta.
 • Du förbinder dig att inte skada bibliotekens medier, e-tjänster och/eller utbud i övrigt.
 • För användande av bibliotekens datorer och Halmstad kommuns nätverk gäller särskilda regler.
 • Bibliotekens digitala utbud är för ditt personliga och icke-kommersiella bruk.
 • Du förbinder dig att inte missbruka bibliotekens tjänster så att det strider mot gällande lagstiftning. Bibliotekslagen, tryckfrihetsförordningen med flera är tillämpliga i kommunal verksamhet.
 • Genom att ansöka om lånekort lämnar du medgivande för Halmstads kommun att behandla dina uppgifter i dess biblioteksverksamhet. Se även Behandling av personuppgifter och sekretess och Cookies.

Ansök om bibliotekskort

Har du frågor om reglerna och hur det fungerar? Läs gärna Vanliga frågor om lån. Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Utskriftsvänlig version av avtalet

Mina sidor

Språk