Frysa reservationer

Du kan frysa alla dina reservationer för en viss tid eller frysa enskilda reservationer.

Frysa alla reservationer på ditt lånekonto

Detta är användbart om du till exempel inte kan ta dig till biblioteket under en period eller är bortrest.

  1. Gå till Min profil
  2. Klicka på "Frys reservationer under en viss tid"
  3. Ställ in mellan vilka datum du vill frysa dina reservationer

På detta sätt behåller du din plats i reservationskön, men alla dina reservationer blir inaktiva tills dess att tidsperioden du ställt in är över.

Frysa enskilda reservationer

Använd det här alternativet när du inte vill ha mediet förrän tidigast ett visst datum eller efter ett visst datum.

När du reserverar ställer du själv in datum. Ställer du in ett senare datum som startdatum blir reservationen inte aktiv förrän efter det datumet. Du är alltså inte garanterad mediet ett visst datum. Är mediet utlånat så får du en plats i kö från det datum du valt. Är mediet inte utlånat den dag din reservation blir aktiv så plockas det till dig och du får en avisering.

 

Translate