För förskola och skola

Biblioteken i Halmstad erbjuder följande bibliotekskort till förskolor och skolor:

 • Elevkort till de skolor som har avtal med närbibliotek (Stadsbiblioteket erbjuder inte elevkort)
 • Förskolekort
 • Lärarkort till pedagoger

Elevkort

 • Elevkort erbjuds till de skolor som har avtal med bibliotek. OBS! Stadsbiblioteket har inga skolavtal och erbjuder endast lärarkort.
 • Elevkortet har alltid en en kontaktperson som ansvarar för kortet och det som lånas.
 • Skolan ansvarar för elevkortens förvaring och vad som lånas på korten.
 • Kortet gäller ett läsår och uppdateras vid varje terminsstart.
 • Det är bara du som pedagog som kan skaffa elevkort till dina elever. Vänd dig till det bibliotek du brukar besöka tillsammans med eleverna. Bibliotekets personal kan ge dig mer information och skriva ut bibliotekskort utifrån klassunderlag.

Förskolekort

 • Beslut om förskolekort tas av ansvarig pedagog i samråd med skolledare.
 • Kortet har alltid en kontaktperson som ansvarar för kortet och det som lånas.
 • Kortet gäller ett år och måste därefter uppdateras.
 • Kortet får inte användas till att låna böcker för privat bruk.

Bibliotekens personal kan ge dig mer information och skriva ut förskolekort till din förskola.

Lärarkort till pedagoger

Lärarkort ska du som pedagog använda när du lånar böcker som direkt har med ditt arbete att göra. Du kan även använda det som ett gemensamt kort för dina elevers lån under skoltid.

 • Beslut om lärarkort tas av varje pedagog i samråd med skolledare.
 • Kortet har alltid en kontaktperson som ansvarar för kortet och det som lånas.
 • Kortet gäller ett år och måste därefter uppdateras.
 • Kortet får inte användas till att låna böcker för privat bruk.

Bibliotekens personal kan ge dig mer information och skriva ut lärarkort till dig.

Oavsett alternativ gäller följande:

 • Du får en förvarning på e-post två dagar innan lånen går ut.
 • Du får en påminnelse när lånen är två veckor försenade.
 • Enligt politiskt beslut i kulturnämnden ska alla bibliotek ersättas för böcker och annan media som inte återlämnas. Se Avgifter och priser.