Meröppet på Harplinge bibliotek är stängt lördag 22 juni (midsommardagen) på grund av underhåll.

Biblioteken i Halmstad erbjuder:

 • Institutionskort till pedagoger
 • Elevkort till de skolor som har avtal med bibliotek

OBS! Stadsbiblioteket har inga skolavtal och erbjuder endast institutionskort.

Institutionskort till pedagoger

Institutionskort ska du som pedagog använda när du lånar böcker som direkt har med ditt arbete att göra. Du kan även använda det som ett gemensamt kort för dina elevers lån under skoltid.

 • Beslut om institutionskort tas av varje pedagog i samråd med skolledare.
 • Institutionskortet har alltid en kontaktperson som ansvarar för kortet och det som lånas.
 • Kortet gäller ett år och måste därefter uppdateras.
 • Kortet får inte användas till att låna böcker för privat bruk.

Bibliotekens personal kan ge dig mer information och skriva ut institutionslånekort till dig.

Elevkort

 • Elevkort erbjuds till de skolor som har avtal med bibliotek. OBS! Stadsbiblioteket har inga skolavtal och erbjuder endast institutionskort.
 • Elevkortet har alltid en en kontaktperson som ansvarar för kortet och det som lånas.
 • Skolan ansvarar för elevkortens förvaring och vad som lånas på korten.
 • Kortet gäller ett läsår och uppdateras vid varje terminsstart.
 • Det är bara du som pedagog som kan skaffa elevkort till dina elever. Vänd dig till det bibliotek du brukar besöka tillsammans med eleverna. Bibliotekets personal kan ge dig mer information och skriva ut lånekort utifrån klassunderlag.

Oavsett alternativ gäller följande:

 • Du får en förvarning på e-post två dagar innan lånen går ut.
 • Du får en påminnelse när lånen är två veckor försenade.
 • Enligt politiskt beslut i kulturnämnden ska alla bibliotek ersättas för böcker och annan media som inte återlämnas. Avgifter och priser 2019

Språk