Film

Bibliotekens webbplats är inte tillgänglig 20 oktober 5.30-6.00 på grund av underhåll.

På biblioteken finns DVD-filmer och Blu-Ray att låna. Det finns filmer för alla åldrar. Lånetiden är 28 dagar och du kan låna om 12 gånger. Du måste ha fyllt 15 år för att få låna film. Du kan ha max 5 samtidiga lån av TV-spel/DVD-filmer.

Sedan 2017 köper biblioteken inte längre in nya filmer på DVD eller Blu-Ray. Istället kan du låna strömmande film via Cineasterna.

Spelfilmer DVD

Dokumentärfilmer DVD

Strömmande film via Cineasterna

Språk