Bokbandage - böcker som kan läka

Coronaviruset och covid-19: Begränsad service.

OBS! Sommaruppehåll 14 juni - 22 augusti.

Lider du av skavsår i själen? Vill du ha romaner på recept?

Biblioteken i Halmstad erbjuder läkande läsning och poesiplåster. För dig som upplever till exempel känslor av kärleksbrist, tristess, oro eller sömnlöshet.

Vi som hjälper dig heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm och är bibliotekarier vidareutbildade i biblioterapi.

Du har inte de roller som är nödvändiga för tillträde till denna portlet.

Translate