Behandling av personuppgifter och sekretess

Coronaviruset och covid-19: Begränsad service.
På måndag kväll 21 juni 22.00-01.00 utförs underhåll på webbplatsen. Under denna tid kan du inte använda webbplatsen, Biblio eller Cineasterna.

Inom Biblioteken i Halmstads verksamhet använder vi dina personuppgifter. Uppgifterna behövs för att du ska kunna ha ett bibliotekskort och använda bibliotekens olika tjänster. Vi har anpassat vår hantering av personuppgifter till dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU sedan 25 maj 2018 för att stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i EU. Förordningen ersätter den gamla personuppgiftslagen (PuL).

När du ansöker om ett bibliotekskort ingår du ett avtal med Biblioteken i Halmstad och vi registrerar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön och personnummer i låneregistret. Biblioteken kommer bara använda dina uppgifter till vad som krävs för att du ska kunna låna medier och annat, boka dator, ladda ner e-medier och boka rum. Dina personuppgifter behandlas av personalen på biblioteken i Halmstad och av oss anlitade systemleverantörer i Sverige och/eller inom EU, i enlighet med dataskyddsförordningen.

Dina bibliotekslån, reservationer, beställningar samt användning av informationsteknik på biblioteken är sekretessbelagda, enligt Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400. Det betyder att vi som jobbar på biblioteken aldrig berättar för någon vad du har lånat, reserverat, beställt eller.vad du använt bibliotekens dator till. När du lämnar tillbaka dina lån försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig och att avsluta avtalet när dina lån är återlämnade.

Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bibliotek@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00 eller mail direkt@halmstad.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hantering av personuppgifter i Halmstads kommun där du till exempel kan läsa mer ingående om behandling av personuppgifter samt om hur du begär ut vilka personuppgifter kommunen hanterar om dig.

Translate