Hoppa till innehåll

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

 

Behandling av personuppgifter

Inom Biblioteken i Halmstads verksamhet använder vi dina personuppgifter. Uppgifterna behövs för att du ska kunna ha ett bibliotekskort och använda bibliotekens olika tjänster. Vi har anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i hela EU den 25 maj för att stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i EU. Förordningen ersätter den gamla personuppgiftslagen (PuL).

När du ansöker om ett bibliotekskort ingår du ett avtal med Biblioteken i Halmstad och vi registrerar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön och personnummer i låneregistret. Biblioteken kommer bara använda dina uppgifter till vad som krävs för att du ska kunna låna medier och annat, boka dator, ladda ner e-medier och boka rum. Dina personuppgifter behandlas av personalen på biblioteken i Halmstad och av oss anlitade systemleverantörer i Sverige och/eller inom EU, i enlighet med dataskyddsförordningen.

Bibliotekslån är sekretessbelagda, enligt Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400. Det betyder att vi som jobbar på biblioteken aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka dina lån försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig och att avsluta avtalet när dina lån är återlämnade.

Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bibliotek@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00 eller mail direkt@halmstad.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om personuppgifter inom Halmstads kommun