Gäller 2019-01-01--2019-12-31. Fastställt av Kulturnämnden 2018-11-28. Beslutet i sin helhet finns i Halmstad kommuns diarium.

Från 2020-01-01 gäller Avgifter och villkor för hyra av lokal 2020.

  Högst 4 timmar Heldag, mer än 4 timmar
Lokal Ordinarie hyra Reducerad hyra
Ordinarie hyra Reducerad hyra
Klarasalen, Stadsbiblioteket Hela salen 1600 kronor 800 kronor 2800 kronor 1400 kronor
Klarasalen, Stadsbiblioteket Halva salen 800 kronor 400 kronor 1400 kronor 750 kronor
Konferenslokal Elsa, Stadsbiblioteket 800 kronor 400 kronor 1400 kronor 750 kronor
Studierum, Stadsbiblioteket 300 kronor 150 kronor 600 kronor 300 kronor
Nissanscenen 3000 kronor 1500 kronor 4000 kronor 2000 kronor

Tillämpning för hyra av lokal på biblioteken

 • Se Allmänna villkor för kulturnämndens lokaler.
 • Övriga, till exempel utbildningsanordnares kurser, företag, enskilda betalar full avgift.
 • Fri hyra av studierum på biblioteken för barn och ungdomar 0-20 år
 • Fri hyra av studierum på biblioteken för studenter mot uppvisande av giltig studentlegitimation eller motsvarande, som visar att besökaren är student.

Allmänna villkor för kulturnämndens lokaler

Hyresvillkor

 1. Lokalen får bara användas i det syfte, under den tid och på de villkor som avtalats.
 2. Ansvaret för användandet av lokaler, inventarier och utrustning ligger på den som träffat avtal med verksamheten om att hyra lokalen.
 3. Hyran omfattar lokal i befintligt skick med ordinarie möblering och utrustning. Vid förändring av lokalen kan avgift tillkomma för extra personal. Ändring i lokal, inredning och utrustning i samband med ett arrangemang får bara ske efter överenskommelse med verksamheten.
 4. Utrustning utöver det som redan finns i verksamheten, ordnas fram av den som hyr lokalen.
 5. Det är den som hyr lokalen som har ansvar för att känna till ordningsbestämmelser och regler för brandskydd och säkerhet. Information ges vid avtalsskrivande.
 6. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador på lokal, inredning och utrustning. Anmälan om eventuella fel och skador på lokaler, inventarier och utrustning ska omgående meddelas verksamheten.
 7. Verksamheten tar inget ansvar för eventuella skador eller stölder av användarens ägodelar och utrustning.
 8. Hyresgästen ansvarar för att lokalerna städas och återställs i ursprungligt skick.
 9. Kostnad för extra utrustning samt uthyrning av material tillkommer.
 10. Tid som inte utnyttjas och som inte avbokas minst en vecka före datum då arrangemanget ska äga rum, debiteras enligt gällande taxa.
 11. Kostnad för extra insatser av personal som till exempel bär- och bygghjälp, scenmästare, brandvakt eller publikvärd, tillkommer.
 12. Ersättningslokal eller ekonomisk ersättning vid förhinder att utnyttja bokad lokal kan inte ges i de fall orsaken ligger utanför nämndens möjlighet till påverkan.
 13. Kulturnämnden, eller de som fått delegation av kulturnämnden, beslutar om tolkning av avgiften och hyresvillkoren.
 14. Kulturnämnden, eller de som fått delegation av kulturnämnden, kan skriva speciella avtal om fri eller reducerad hyra. Vid längre uthyrningsperioder, anges pris enligt separat offert.
 15. Rutiner för uthyrningsförfarandet beslutas av respektive verksamhet.
 16. Hyresgäster, samarbetspartners och andra som nyttjar kulturförvaltningen lokaler, delar Halmstad kommuns värdegrund.

Fri och reducerad hyra av lokal

 1. Kulturförvaltningens egen verksamhet har fri hyra av lokal, liksom den verksamhet som sker i direkt samarbete/samproduktion med kulturförvaltningen.
 2. Reducerad lokalhyra (all verksamhet) gäller för ideella föreningar, politiska föreningar och studieförbund, med verksamhet och/eller säte i Halmstads kommun.
 3. Reducerad lokalhyra (all verksamhet) gäller för Halmstads kommuns förvaltningar.
 4. I övrigt gäller Allmänna villkor för kulturnämndens lokaler.

Övrigt

 1. Bokningar gjorda före 2018-12-31 debiteras enligt avgifter 2018
 2. Vid behov av extra personalinsatser debiteras en avgift à 380 kronor/timme (exklusive moms) per personal, per påbörjad timme (475 kronor/timme inklusive moms).
 3. Vid uthyrning utöver ordinarie arbetstid eller då det krävs extra personal debiteras en timkostnad på 380 kronor (exklusive moms) per personal per påbörjad timme (475 kronor/timme inklusive moms).
 4. Extrastädning debiteras med faktisk kostnad, dock minst 1 000 kronor (exklusive moms) (minst 1 250 kronor inklusive moms).
 5. Timpris beräknas per påbörjad timme.
 6. Kulturförvaltningens prissättning avseende arrangemang, programverksamhet, utflykter etcetera är varierande beroende av vad som anordnas. Förvaltningen prissätter dessa utifrån de förutsättningar som råder för respektive arrangemang eller verksamhet.
 7. Kulturförvaltningen har utöver dessa avgifter och priser ett antal prislistor, som varierar med vilket utbud som erbjuds. Exempel på övriga priser är priser på kakor och dryck i caféer. 

Språk