Avgifter och priser 2020

På söndag 11 april 10.00-18.00 utförs underhåll i bibliotekets datorsystem. Arbetet är planerat att utföras utan störningar. Skulle störningar ändå uppstå kan det påverka webbplatsen, Biblio och Cineasterna samt personalens system på biblioteket.

Gäller från 2020-01-01. Fastställda av Kulturnämnden 2019-11-27. Beslutet i sin helhet finns i kommunens diarium.

Se även Avgifter för hyra av lokal på biblioteken 2020.

Avgifter för försenade media

Typ av försenad media Avgifter
Vuxenlåntagare – vuxenmedia 3 kr/dag. Max 105 kr/titel och låneperiod
Snabblån (14-dagarslån) 5 kr/dag. Max 105 kr/titel och låneperiod
Film, TV-spel 5 kr/dag. Max 220 kr/titel och låneperiod
Tidskrifter 3 kr/dag. Max 60 kr/tidskrift och låneperiod
Vuxenlåntagare – barnmedia* Ingen avgift
Barnlåntagare (upp till 18 år) Ingen avgift

* Barnmedia är media som i biblioteksdatasystemet registrerats på bibliotekets barnavdelning.

Förkommen media och övriga utlån

I de fall ersättningsmedia är dyrare än pris enligt prislista gäller verklig kostnad. Som verklig kostnad räknas priset hos kommunens avtalade leverantör + priset för biblioteksutrustning enligt ramavtal. Ersättningsexemplar för förkomna media (media som låntagaren anskaffar själv) tas inte emot.

Förkommen media Avgift
Vuxenbok 250 kronor
Barnbok 150 kronor
Pocket 75 kronor
CD-bok vuxen 250 kronor
CD-bok barn 200 kronor
CD-skiva 175 kronor
CD-ROM 175 kronor
Material Språkkedjan 1500 kronor
Daisy-spelare 2500 kronor
Daisy 200 kronor
Film 550 kronor
TV-spel 650 kronor
Tidskrifter 50 kronor
Förkommet bibliotekskort 20 kronor
Fjärrlån Ersättning motsvarande kostnaden till det långivande biblioteket.

Priser för kopiering och utskrifter, för besökare

Samtliga priser för kopiering och utskrifter anges inklusive moms, då priserna är avsedda för bibliotekens besökare.

Kopior Pris inkl. moms
Svartvit kopia/utskrift, A4 2 kronor
Svartvit kopia/utskrift, A3 4 kronor
Färgkopia/utskrift, A4 3 kronor
Färgkopia/utskrift, A3 6 kronor
Startavgift – kopieringskort (Stadsbiblioteket) 25 kronor
3D-utskrifter 5 kronor/10 gram filament

Fjärrlån från andra bibliotek

Låntagare debiteras för eventuella kostnader som det långivande biblioteket tar i samband med fjärrlån.

  • Artikelkopior kostar från 80 kronor per artikel.
  • Lån utanför Norden kostar ca 200 kronor per fjärrlån.

Lån av spel

Lån av media Avgift
Tv-spel (Xbox, Playstation, Wii etc.) 20 kronor

Translate