Gäller från 2019-01-01. Fastställda av Kulturnämnden 2018-11-28. Beslutet i sin helhet finns i kommunens diarium.

Se även Avgifter medier och andra utlån 2020Avgifter för hyra av lokal på biblioteken 2019 och Avgifter för hyra av lokal på biblioteken 2020.

Avgifter för försenade media

Typ av försenad media Avgifter
Vuxenlåntagare – vuxenmedia 3 kr/dag. Max 105 kr/titel och låneperiod
Snabblån (14-dagarslån) 5 kr/dag. Max 105 kr/titel och låneperiod
Hyr-film, TV-spel 5 kr/dag. Max 220 kr/titel och låneperiod
Tidskrifter 3 kr/dag. Max 60 kr/tidskrift och låneperiod
Vuxenlåntagare – barnmedia* Ingen avgift
Barnlåntagare (upp till 18 år) Ingen avgift

* Barnmedia är media som i biblioteksdatasystemet registrerats på bibliotekets barnavdelning.

Förkommen media och övriga utlån

I de fall ersättningsmedia är dyrare än pris enligt prislista gäller verklig kostnad. Som verklig kostnad räknas priset hos kommunens avtalade leverantör + priset för biblioteksutrustning enligt ramavtal. Ersättningsexemplar för förkomna media (media som låntagaren anskaffar själv) tas inte emot.

Förkommen media Avgift
Vuxenbok 250 kr
Barnbok 150 kr
Pocket 75 kr
CD-bok vuxen 250 kr
CD-bok barn 200 kr
CD-skiva 175 kr
CD-ROM 250 kr
Material Språkkedjan 1500 kr
Daisy-spelare 2500 kr
Daisy 200 kr
Hyrfilm 550 kr
TV-spel 650 kr
Tidskrifter 50 kr
Förkommet bibliotekskort 20 kr
Fjärrlån Ersättning motsvarande kostnaden till det långivande biblioteket.

Priser för kopiering och utskrifter, för besökare

Samtliga priser för kopiering och utskrifter anges inklusive moms, då priserna är avsedda för bibliotekens besökare.

Kopior Pris inkl. moms
Svartvit kopia/utskrift, A4 2 kr
Svartvit kopia/utskrift, A3 4 kr
Färgkopia/utskrift, A4 3 kr
Färgkopia/utskrift, A3 6 kr
Startavgift – kopieringskort (Stadsbiblioteket) 25 kr

Fjärrlån från andra bibliotek

Låntagare debiteras för eventuella kostnader som det långivande biblioteket tar i samband med fjärrlån.

  • Artikelkopior kostar från 80 kronor per artikel.
  • Lån utanför Norden kostar ca 200 kronor per fjärrlån.

Lån av spel

Lån av media Avgift
Tv-spel (Xbox, Playstation, Wii etc.) 20 kr

Språk