Avgifter och priser

Avgifter för medier och andra utlån 2022

Gäller från 2022-01-01. Fastställda av Kulturnämnden 2021-11-28. Beslutet i sin helhet finns i kommunens diarium.

Se även Avgifter och villkor för hyra av lokal.

Betalningsvillkor

Avgifter för försenade media

Typ av försenad media Avgifter exkl. moms
Vuxenlåntagare – vuxenmedia 3 kr/dag. Max 105 kr/titel och låneperiod
Snabblån (14-dagarslån) 5 kr/dag. Max 105 kr/titel och låneperiod
Film, TV-spel 5 kr/dag. Max 220 kr/titel och låneperiod
Tidskrifter 3 kr/dag. Max 60 kr/tidskrift och låneperiod
Vuxenlåntagare – barnmedia* Ingen avgift
Barnlåntagare (upp till 18 år) Ingen avgift

* Barnmedia är all media som klassats som barnmedia i biblioteksdatasystemet. På barnavdelningen finns även viss vuxenklassad media.

Förkommen media och övriga utlån

I de fall ersättningsmedia är dyrare än pris enligt prislista gäller verklig kostnad. Som verklig kostnad räknas priset hos kommunens avtalade leverantör + priset för biblioteksutrustning enligt ramavtal. Ersättningsexemplar för förkomna media (media som låntagaren anskaffar själv) tas inte emot.

Förkommen media Avgift exkl. moms
Vuxenbok 300 kr
Barnbok 150 kr
Pocket 100 kr
CD-bok vuxen 250 kr
CD-bok barn 200 kr
CD-skiva 200 kr
Hublet (läsplatta) 8 000 kr
Språkkedjanväska 1 500 kr
Ipad 3 300 kr
Daisy-spelare 2 500 kr
Daisy 200 kr
Film 550 kr
TV-spel 650 kr
Tidskrifter 50 kr
Förkommet bibliotekskort 20 kr
Fjärrlån Ersättning motsvarande kostnaden till det långivande biblioteket.

Priser för kopiering och utskrifter, för besökare

Samtliga priser för kopiering och utskrifter anges inklusive moms, då priserna är avsedda för bibliotekens besökare.

Kopior Pris inkl. moms
Svartvit kopia/utskrift, A4 2 kr
Svartvit kopia/utskrift, A3 4 kr
Färgkopia/utskrift, A4 3 kr
Färgkopia/utskrift, A3 6 kr
Startavgift – kopieringskort (Stadsbiblioteket) 25 kr
Utskrift på textilier 15 kr
3D-utskrifter 5 kr/10 gram filament

Fjärrlån från andra bibliotek

Låntagare debiteras för eventuella kostnader som det långivande biblioteket tar i samband med fjärrlån.

  • Artikelkopior kostar från 80 kronor per artikel.
  • Lån utanför Norden kostar ca 200 kronor per fjärrlån.

Lån av spel

Lån av media Avgift
Tv-spel (Xbox, Playstation, Wii etc.) 20 kr