Talböcker

Biblio-användare kan uppleva vissa problem med ljudböcker om du uppdaterat din iPhone eller iPad till version 16.0.

Talböcker är inläsningar av tryckta böcker. Talböcker framställs i DAISY-format vilket gör att det går att bläddra i dem, söka och sätta bokmärken och att de oftast ryms på en cd-romskiva.

Kan du inte ta dig till biblioteket kan du få böckerna hemsända gratis med posten. Om du vill låna talböcker vänder du dig till bibliotekspersonalen.

Vem får låna talböcker?

Talböcker får bara lånas av den som har en läsnedsättning. Övriga som vill lyssna på böcker kan låna ljudböcker eller e-ljudböcker.

Att läsa DAISY-böcker

DAISY-spelare

En DAISY-bok läses i en särskild DAISY-spelare eller i en smartphone. På Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) finns mer information om olika sätt att läsa talböcker.

Du kan få låna en DAISY-spelare av biblioteken för att testa hemma. För den som är synskadad kan en lånad DAISY-spelare från Syncentralen vara ett alternativ.

Mp3-cdspelare

DAISY-skivor kan spelas i mp3-cdspelare. Spelarna finns i olika modeller och du hittar dem i vanliga elektronikaffärer. Låna gärna med en DAISY-skiva till affären och prova, så att du köper rätt spelare.

Legimus - egen nedladdning

Du som läser talböcker via dator, surfplatta eller mobil använder e-tjänsten Legimus - egen nedladdning.