Romsk läsambassad

Biblioteken i Halmstad och Stadsbiblioteket är utnämnda till romsk läsambassad av Kulturrådet för sitt arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Bibliotekarie Fredrik ler och håller stolt i diplomet med utnämnandet till romsk läsambassad. Fredrik står framför minoritetsspråkhyllan på Stadsbiblioteket.

Det innebär att biblioteken särskilt ska arbeta med läsfrämjande verksamhet kring minoriteten romer. Syftet med romska läsambassader är att uppmuntra folkbibliotek att se över sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Detta kan de göra genom att till exempel se över och komplettera beståndet om nationella minoriteter/minoritetsspråk och särskilt romer. Det ska finnas litteratur och digitala resurser, synligt i biblioteket. Arbetet ska öka kunskapen och synliggöra minoriteten romer/nationella minoriteter exempelvis genom att uppmärksamma högtidsdagar och arrangera program tillsammans med minoriteten romer utifrån lokala förutsättningar.

Biblioteken erbjuder medier på romani som du hittar på bibliotekens minoritetsspråkshyllor. Du kan också hitta mer information om Sveriges minoriteter och vad biblioteken kan erbjuda. Biblioteken synliggör romernas högtider och minnesdagar på samtliga bibliotek i kommunen, genom affischer och utställningar.