Medier på minoritetsspråk

Biblioteken vill främja och synliggöra Sveriges minoriteter och erbjuder därför medier för barn, unga och vuxna på Sveriges fem minoritetsspråk:

Du hittar minoritetsspråkshyllor på Stadsbiblioteket samt på biblioteken i Oskarström, Söndrum och Vallås men medierna går att reservera till samtliga bibliotek. På Stadsbiblioteket finns två minoritetsspråkshyllor. De är placerade på barnavdelningen och skönlitteraturavdelningen. Böcker på finska finns bland böcker på mångspråk på respektive avdelning.

All media på minoritetsspråkshyllorna är märkta med en kvadrat uppdelad i blått, gult, grönt och rött. 

En kvadrat uppdelad i fyra färger: blått, gult, grönt och rött.
Symbol för minoritetsspråkshyllor

Varför minoritetsspråkshyllor?

De finns till för att informera, öka kunskap, bevara språk och kultur och skapa förståelse för de nationella minoriteterna, samt motverka diskriminering.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller kriterierna satta av Sveriges Riksdag för att räknas som minoritetsgrupp. Varje grupp har aktivt värnat sin kultur och sitt språk så att de utgör en levande del av det svenska samhället och kulturarvet. Alla fem grupper har funnits i Sverige under mycket lång tid. Samerna är även Sveriges urfolk.

Det är individens självidentifikation som avgör om hen vill tillhöra en eller flera av de nationella minoriteterna.

Vad styr rätten till minoritetsspråk?

De nationella minoriteterna har särskilda rättigheter för språk, kultur och inflytande. I Sverige regleras de nationella minoriteternas rättigheter bland annat av:

Tips och länkar

Minoriteter i Sverige

Föreningar/församlingar

Fria e-medier på minoritetsspråk

För barn på minoritetsspråk

  • Polarbibblo Barns berättande och skapande på minoritetsspråken.