Avgifter och villkor för hyra av lokal 2020

Harplinge meröppet fungerar nu men kan upplåsningen kan vara långsammare än normalt.

Fastställt av Kulturnämnden 2019-11-27. Gäller för bokningar som gjorts under 2020. Se även Avgifter och villkor för hyra av lokal 2021. Beslutet i sin helhet finns i Halmstad kommuns diarium.

  Ordinarie hyra Reducerad hyra
Lokal Per tillfälle (max 8h) Per tillfälle (max 4h)
Per tillfälle (max 8h) Per tillfälle (max 4h)
Klarasalen, Stadsbiblioteket Hela salen 2800 kronor 1600 kronor 1400 kronor 800 kronor
Klarasalen, Stadsbiblioteket Halva salen 1400 kronor 800 kronor 700 kronor 400 kronor
Konferenslokal Elsa, Stadsbiblioteket 1400 kronor 800 kronor 700 kronor 400 kronor
Studierum, Stadsbiblioteket 600 kronor 300 kronor 300 kronor 150 kronor
Nissanscenen 4000 kronor 3000 kronor 2000 kronor 1500 kronor
Bibliotekslokal - Vallås   400 kronor   200 kronor
Bibliotekslokal - Söndrum   400 kronor   200 kronor

Tillämpning för hyra av lokal på biblioteken

 • Se Allmänna villkor för kulturnämndens lokaler.
 • Fri hyra av studierum på biblioteken för barn och ungdomar 0-20 år
 • Fri hyra av studierum på biblioteken för studenter mot uppvisande av giltig studentlegitimation eller motsvarande, som visar att besökaren är student.

Allmänna villkor för kulturnämndens lokaler

Hyresvillkor

 1. Lokalen får bara användas i det syfte, under den tid och på de villkor som avtalats. Lokaler upplåts inte om uthyrningen kan befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet.
 2. Hyran omfattar lokal i befintligt skick med ordinarie möblering och utrustning och ska återställas i ursprungligt skick. Ändring i lokal, inredning och utrustning i samband med ett arrangemang får bara ske efter överenskommelse med verksamheten.
 3. Hyresgästen ska känna till ordningsbestämmelser och regler för brandskydd och säkerhet. Information ges vid avtalsskrivande.
 4. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador på lokal, inredning och utrustning. Anmälan om eventuella fel och skador på lokaler, inventarier och utrustning ska omgående meddelas verksamheten. Verksamheten tar inget ansvar för eventuella skador eller stölder av användarens ägodelar och utrustning.
 5. Tid som inte utnyttjas och som inte avbokas minst en vecka före datum då arrangemanget ska äga rum, debiteras enligt gällande avgifter.
 6. Ersättningslokal eller ekonomisk ersättning vid förhinder att utnyttja bokad lokal kan inte ges i de fall orsaken ligger utanför nämndens möjlighet till påverkan.
 7. Kulturförvaltningens egen verksamhet har fri hyra av lokal, liksom den verksamhet som sker i direkt samarbete/samproduktion med kulturförvaltningen.
 8. Kulturnämnden, eller de som fått delegation av kulturnämnden, kan skriva speciella avtal om fri eller reducerad hyra. Vid längre uthyrningsperioder, anges pris enligt separat offert.
 9. Kulturnämnden, eller de som fått delegation av kulturnämnden, beslutar om tolkning av avgiften och hyresvillkoren.
 10. Kostnad för extra insatser av personal kan tillkomma.
 11. Timpris beräknas per påbörjad timme.
 12. Bokningar gjorda före 2019-12-31 debiteras enligt avgifter 2019.

Reducerad hyra av lokal

Gäller för ideella föreningar, politiska föreningar och studieförbund, med verksamhet och/eller säte i Halmstads kommun samt för Halmstads kommuns förvaltningar.

Övriga avgifter

 1. Vid behov av extra personalinsatser till exempel tekniker debiteras en avgift á 380 kronor/timme (exklusive moms) per personal, per påbörjad timme (475 kronor/timme inklusive moms).
 2. Vid uthyrning utöver ordinarie arbetstid eller då det krävs extra personal debiteras en timkostnad på 380 kronor/timme (exklusive moms) per personal per påbörjad timme (475 kronor/timme inklusive moms).
 3. Extrastädning debiteras med faktisk kostnad, dock minst 1 000 kronor (exklusive moms), minst 1 250 kronor (inklusive moms).
 4. Kostnad för extra utrustning samt uthyrning av material som till exempel inhyrd teknik kan tillkomma.

Translate