Statistik

2020 har varit ett annorlunda år som även påverkat statistiken.

Du som är extra intresserad av biblioteksstatistik kan se den nationella statistiken via Kungliga bibliotekets webbplats. Där kan du till exempel filtrera på kommunens bibliotek och just Biblioteken i Halmstad för att se all den statistik biblioteken samlar in varje år och skickar in till den nationella insamlingen.

Utlån av fysiska medier

Diagrammet visar tre grupper av staplar: intitiala utlån, omlån och totala omlån. Inititala lån är det första lånet som görs, lånar man om kallas det omlån. De intitiala lånen var 475096 2019 jämfört med 415559 2020. Omlånen var 326697 2019 jämfört med 429330 2020. Totalt skedde en ökning av lånen jämfört med 2019: 801793 lån 2019 jämfört med 844889 2020. Biblioteken lånade om alla lån två gånger under året, cirka 100 000 omlån. Under sommarhalvåret gavs längre lånetid både vid initiala lån och omlån.

Stapeldiagram som visar fördelning av utlån och omlån i jämförelse mellan 2019 och 2020.

Utlån av e-medier

Diagrammet visar utlån av e-böcker och e-ljudböcker, strömmande film via Cineasterna, musik via Naxos och tidningar via Pressreader.

E-böcker och e-ljudböcker lånades 22278 gånger 2019 jämfört med 28480 gånger 2020. Filmlånen var 2019 4616 stycken men 7087 2020. Lån av musik via nättjänsten Naxos var 2019 882 stycken jämfört med 1824 2020. Läsningen av tidningar via Pressreader ökade dramatiskt. Från 81466 lästa utgåvor 2019 till 300322 lästa utgåvor 2020. En förklaring till höjningen är att tjänsten tillät längre inloggningar nästan hela 2020 (60 dagar mot normala 3).

Stapeldiagram som visar fördelning av lån av e-böcker, strömmande film, e-musik och e-tidningar i jämförelse mellan 2019 och 2020

Besök

Av naturliga skäl hade biblioteken färre besök 2020 än 2019. 764487 besök 2019 jämfört med 547125 besök 2020. Även webbplatsen påverkades, särskilt med tanke på de omlån som biblioteken gjorde och de längre lånetiderna. Utan till exempel övertidsvarningar påmindes man inte att besöka webbplatsen för att låna om eller kontrollera öppettider inför besök. 551892 besök 2019 jämfört med 457593 besök 2020.

Stapeldiagram som visar fördelning av besök på biblioteken och bibliotekens webbplats i jämförelse mellan 2019 och 2020

Aktiviteter

"Max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar" blev till "max 8 personer". Biblioteken erbjöd istället digitala aktiviteter men i mindre omfattning än normalt. 2019 genomförde biblioteken 2239 aktiviteter, varav 1875 för barn och unga, jämfört med 1257 aktiviteter 2020 varav 1029 för barn och unga. 

Stapeldiagram som visar fördelning av aktiviteter på biblioteken för alla samt enbart för barn och unga i jämförelse mellan 2019 och 2020

Translate