Boksamtal för vuxna

Iphone-användare kan uppleva tillfälliga problem att använda funktioner på webbplatsen. Det kan hjälpa att rensa webbdata/cache eller byta webbläsare. Se till att iOS och övriga program är uppdaterade med senaste version.

Kristina Lugn

Fyra bibliotekarier – Håkan Olsson, Elisabeth Skog, Gertrud Fahlin och Jeanette Malm – på Stadsbiblioteket i Halmstad har en läsecirkel i tre delar om Kristina Lugns dikter. Vi pratade första gången om temat kärlek, i andra avsnittet om utsatthet som vi menar är ett annat genomgående ämne i Lugns diktning. Tredje och sista delen handlar (i den mån dikter handlar om något) om döden. Ämnet ligger oss varmt om hjärtat och inte många kan skriva om döden som Kristina Lugn.

Translate