Bokbandage - böcker som kan läka

Coronaviruset och covid-19: Begränsad service.

Lider du av skavsår i själen? Vill du ha romaner på recept?

Biblioteken i Halmstad erbjuder läkande läsning och poesiplåster. För dig som upplever till exempel känslor av kärleksbrist, tristess, oro eller sömnlöshet.

Vi som hjälper dig heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm och är bibliotekarier vidareutbildade i biblioterapi.

Jag vill ha romaner på recept!

Translate