Behandling av personuppgifter och sekretess

När du använder Biblioteken i Halmstads tjänster använder vi dina personuppgifter. Uppgifterna behövs för att du ska kunna ha ett bibliotekskort och nyttja tjänsterna på ett bra sätt. Vi har anpassat vår hantering av personuppgifter till dataskyddsförordningen (GDPR).

När du ansöker om ett bibliotekskort ingår du ett avtal med Biblioteken i Halmstad och vi registrerar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön och personnummer i låneregistret. Biblioteken kommer bara använda dina uppgifter till vad som krävs för att du ska kunna låna medier och annat, boka dator, ladda ner e-medier och boka rum. Dina personuppgifter behandlas av personalen på biblioteken i Halmstad och av oss anlitade systemleverantörer i Sverige och/eller inom EU, i enlighet med dataskyddsförordningen. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig och att avsluta avtalet när dina lån är återlämnade.

Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bibliotek@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00 eller mail direkt@halmstad.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Sekretess

Dina bibliotekslån, reservationer, beställningar samt användning av informationsteknik på biblioteken är sekretessbelagda, enligt Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400. Det betyder att vi som jobbar på biblioteken aldrig berättar för någon vad du har lånat, reserverat, beställt eller vad du använt bibliotekens dator till.

  • När du lämnar tillbaka dina lån försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system. Undantag kan ske om du har begärt hjälp med dina lån via tjänsten Boken kommer eller själv slagit på Min lånehistorik under Mina sidor.
  • Reservationer och beställningar raderas efter att de utförts.
  • Bibliotekens datorer rensas mellan inloggningar.

Mer information

Hantering av personuppgifter i Halmstads kommun Övergripande om behandling av personuppgifter inom kommunen samt om hur du begär ut vilka personuppgifter kommunen hanterar om dig.

Integritetskyddssmyndigheten (IMY) - dina rättigheter som privatperson

Translate