Aktuellt

Förändringar av bibliotekens verksamhet med anledning av Coronaviruset och covid-19

Biblioteken i Halmstad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av Corona Covid -19. Kommunen följer utvecklingen och tar beslut utefter den. 

När du besöker biblioteken

  • Välkommen in endast om du är fullt frisk. Om du har förkylningssymptom, även lindriga sådana, avråder vi starkt från biblioteksbesök.
  • Vänligen respektera markeringarna runt informationsdiskar, lånediskar och reception.
  • Vid datorer och skrivare gäller självservice.
  • Du kan inte få hjälp med digitala enheter.
  • Verkstaden på Stadsbibliotekets barnavdelning är stängd.

När du besöker bokbussen

Klassbesök

Stadsbiblioteket

  • Maila in ert planerade besök till bibliotek@halmstad.se (dag, tid och kontaktuppgift). Vi vill undvika att flera klasser kommer samtidigt och meddelar er om det går bra eller om ni behöver flytta på er tid för biblioteksbesöket.
  • Personalen hjälper gärna till att ge boktips och göra reservationer från informationsdisken. De kommer inte att vistas ute i biblioteket tillsammans med er i samma utsträckning som tidigare.

Övriga bibliotek

  • Övriga bibliotek schemalägger sina klassbesök i samråd med skolorna.

Evenemang

Biblioteken startar upp delar av programverksamheten under hösten. Du måste föranmäla dig till alla program du vill delta i. Deltagarantalet är begränsat i enlighet med myndigheternas rekommendationer och stolarna är placerade så att avstånd kan hållas. I evenemangskalendern kan du se aktuella program och aktiviteter. 

Från 1 oktober återgår lånetiderna till de normala

Ordinarie lånetider är fram till 30 september utökade med 14 dagar.

Eftersom behovet av längre lånetider inte längre är lika stort, återgår lånetiderna till de normala från 1 oktober. Den ordinarie lånetiden är oftast 28 dagar men till exempel tidskrifter, snabblån, tv-spel och film har kortare lånetid.

Kontrollera ditt återlämningsdatum via Mina lån under Mina sidor.

Delar av Stadsbibliotekets entréplan är avspärrat från 7 september

Ibland kan vissa böcker och medier därför inte nås.

Lysrör ska bytas åtta meter upp i luften. Området där bytet sker måste spärras av för att skydda besökare och personal.
Var det är avspärrat beror på var arbetet sker just då.
Hur länge avspärrningar kommer att förekomma är ännu inte klart.
Kontakta personalen om du har frågor.

Öppettider idag

Språk