I Stadsbibliotekets entréområde är det då och då rörigt på grund av ombyggnation

Ursäkta röran vi bygger om entrénDet kommer att vara lite rörigt och stökigt ett tag framöver då entréområdet byggs om. Målet är att göra det lättare för dig att på egen hand hantera dina biblioteksärenden. Givetvis med lite hjälp från bibliotekspersonalen. Du kan läsa mer om ombyggnationen i pressmeddelandet.

Det nya entréområdet ska stå klart i slutet av november. Varmt välkommen då och alla andra dagar!

Språk

Startsida